четвъртък, 19 април 2012 г.

ОПОЗИЦИЯ И НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ


 1. Строго секретно! Справка за оперативната обстановка в страната по линия на  анонимна дейност в периода 1974-1977 г., 22.11.1977 г.
 2. Строго секретно! Доклад на І-ва група, отделение „А” при І отдел по представения план от началника на отдела др. Ганев, 1947 г.
 3. Доклад на ІV-та група отделение „А”, І отдел за състоянието на същата и обекта Радикалната партия,  народняци и национал либералите, 15.10.1947 г.
 4. Доклад за организационното и политическо състояние на НС и МНС „Звено”  за агентурата и ръководството на кадъра, който работи по обекта до началника  на отделение „А”, І отдел от 29.09.1947 г.
 5. Строго секретно! Анализ на политическата престъпност по линиите на отдел ІІ-ри при VІ-то  управление ДС за 1976 – 1977 г., 03.071978 г.
 6. Доклад на началника на бюро "А" при служба Държавна сигурност на областно управление  на Народната милиция в Бургас за състоянието на служба ДС (по линия „А”) за времето  от 9.IX.1945 г. до 9.IX.1946 г.
 7. Строго поверително! Годишен доклад на началник служба Държавна сигурност при областно  управление на Народната милиция в Горна Джумая по линия на отделение „А” Горно Джумайска област, 26.08.1946 г.
 8. Строго секретно от особена важност! Документ от ген.-майор П. Барбалов началник на ОТУ–ДС, адресиран до началниците  на сектори “ОТМ“ при областните и общинските управления на МВР, 09.02.1990 г.
 9. Строго секретно! Справка относно постигнатите успехи, слабости и недостатъци в борбата  срещу идеологическата диверсия за противника за периода 1974-1975 г., 04.10.1975 г.
 10. Строго секретно! Доклад относно агентурно-оперативната дейност на І отдел при управление VІ  през първото тримесечие на 1975 г., 23.05.1975 г.
 11. Строго секретно! Справка относно обобщени данни за работата на VІ управление на ДС през 1974 г., 20.03.1975 г.
 12. Строго секретно! Доклад за работата на І отдел при управление VІ-ДС за 1971 г., 24.12.1971 г.
 13. Секретно! Телеграма (екстрена) до НРС, НСЗК, РДВР и под. 72700 от зам.-министър Красимир Саманджиев, 13.06.1990 г.
 14. Строго секретно! Окръжно до началниците на централните оперативни поделения по ДС, СГУ и ОУ на МВР от министър ген.-полк. Атанас Семерджиев, 29.12.1989 г.
 15. Секретно! Окръжно (екстрено) на министър Георги Танев до началниците на областните управления на МВР – Варна, Разград, Ловеч и Михайловград, 22.12.1989 г.
 16. Секретно! Окръжно на министъра Георги Танев до началниците на централните оперативни и областните управления на МВР, 15.12.1989 г.
 17. Секретно! Окръжно до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от министър Георги Танев, 15.11.1989 г.
 18. Tелеграма до началниците на СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-ми- нистър Григор Шопов, 01.11.1989 г.
 19. Tелеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия зам.-министър Григор Шопов, 31.10.1989 г.
 20. Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-министър Григор Шопов, 27.10.1989 г.
 21. Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия зам.-министър Григор Шопов, 25.10.1989 г.
 22. Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-министър Григор Шопов, 24.10.1989 г.
 23. Недатиран и неподписан документ, озаглавен "Данните, въз основа на които бе осъден д-р Г. М. Димитров по наказателно дело № 296/45 год. – VI нак.отд." 1945-1946г.
 24. Строго поверителен доклад от директора на Държавна сигурност  за престъпната дейност, извършена от Никола Петков, 28 август 1947г.
 25. Решение "Б" № 25 на ПБ от 25 април 1946г. за вътрешното положение в страната; Параф и поправки на Г. Димитров
 26. Решение № 43 на ПБ на ЦК на БКП от 29.07.1946 г. по организиране и провеждане допитването до народа на 8 септември 1946г. - с параф и допълнения от Г. Димитров
 27. Донесение до ДС, отделение "А". Съдържа подробности относно бягството на Г. М. Димитров от България. 16.05.1945г.
 28. Съобщение на Дирекция на народната милиция. Отнася се за опровергаване на твърдения в чуждата преса за самоубийството на бившата секретарка на Г. М. Димитров. м. май 1945г.
 29. Инструкции за работата на МВР във връзка с подготовката и провеждането на изборите за XXVI-то ОНС на 18.11.1945 г. 15.09.1945г.
 30. Заповед № 430 на началника на отделение "А" на Държавна сигурност. Заповедта предвижда мерки във връзка с изборите за ХХVІ ОНС. 20.11.1945г.
 31. Неподписан документ, озаглавен "Опозицията на работа" . Съдържа информация за състоянието, дейността и целите на опозицията преди изборите за ХХVІ ОНС на 18.11.1945 г. 1945г.
 32. Неозаглавен и неподписан документ относно значението на изборите за XXVI ОНС на 18.11.1945г., състоянието, дейността и целите на опозицията. 1945г.
 33. Рапорти до директора на народната Милиция относно дейността ОФ партиите и опозицията в страната. Съдържат донесения за настроенията и проявите сред опозиционни дейци и във военните среди, за някои членове на ОФ партиите, за контактите им с чужбина и др. 07-31.12.1945г.
 34. Изложение от Н. Петков, К. Лулчев и проф. П. Стоянов до членове на Съюзната контролна комисия в България. Отнася се за политическото положение в страната след 9.09.1944г., за "причините на политическата криза и за пътищата, по които би могла да се разреши тая криза". м. януари 1946г.
 35. Заповед от началник отделение "А" до областните управления на милицията. Документът изисква сведения за лица и среди, гласували за "Монархията". 18.09.1946г.
 36. Отговор от областното управление на Народната милиция Пловдив до Дирекция на народната милиция София. Отговор на радиограма относно бюлетини, подадени за "монархията" при провеждането на референдума от 8.09.1946г. 21.09.1946г.
 37. Доклад от областно управление на Народната милиция гр.Стара Загора до ДНМ-София. Отнася се за гласувалите за "Монархията" в областта. 26.09.1946г.
 38. Окръжно от началника на Държавна сигурност до всички началници на отделения и служби. Отнася се за задачите на Държавна сигурност в изборите за Велико Народно Събрание. 27.09.1946г.