четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретна телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-министър Григор Шопов, 27.10.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.11а, а.е.712, л.70 и гръб)