четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго поверителен доклад от директора на Държавна сигурност за престъпната дейност, извършена от Никола Петков, 28 август 1947г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 13, оп. 1, а.е. 232, л. 1-20)