четвъртък, 19 април 2012 г.

Секретно! Окръжно до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от министър Танев, 15.11.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 86-87)