четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад за работата на І отдел при управление VІ-ДС за 1971 г., 24.12.1971 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 5, л. 1-13)