КОНТРАБАНДА

* ДОКУМЕНТИ ОТ АРХИВА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СВЪРЗАНИ С ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "СКРИТ ТРАНЗИТ" *
 1. Строго секретно! Справка за контакти на Абу Нидал с български фирми, 28.06.1991 г.
 2. Строго секретно! Рапорт относно затрудненията при товарене на специално имущество на ТП "Кинтекс", 03.12.1990 г.
 3. Строго секретно! Незаконни сделки със соц. имущество извършвани от Младен Мутафчийски, 09.06.1990 г.
 4. Строго секретно! Информация от агент "Виктор" относно контакти на Фатик Шабан с Илия Павлов, 03.05.1991 г.
 5. Строго секретно! Проведена среща с агент Димитър, 30.03.1990 г.
 6. Строго секретно! Справка относно трафика на наркотици, валутно-контрабандната дейност и скрита транзитна търговия. 15.05.1989 г.
 7. Строго секретно! Предложение на ВГУ-ДС относно скритата транзитна търговия, провеждана от поделения на Министерство на външната търговия. 09.07.1985 г.
 8. Строго секретно! Предложение на ВГУ-ДС относно пускане на дезинформиращи слухове сред контрабандистите по операция "Търгаши". 05.04.1971 г.
 9. Строго секретно! Доклад по повод направените изводи и взетите мерки по публикуваните в турския вестник "Милиет" статии, касаещи скритата търговия. 02.06.1970 г.
 10. Строго секретно! Получен сигнал от КГБ за конфискувани от Интерпол психотропни вещества - "Амфетамин". 15.05.1987 г. 
 11. Строго секретно! План на ВГУ-ДС относно: провеждане на агентурно-оперативни и технически мероприятия по контраразузнавателното обезпечаване дейността на ДТП "Кинтекс". 15.01.1985 г.
 12. Поверително! Относно скрит транзит с фармацевтични препарати между "Кинтекс", "Трансимпекс" и фирма "Туркмен". 10.01.1986 г.
 13. Строго секретно! Рапорт относно внос на благороден метал през територията на НРБ. 21.03.1990 г.
 14. Строго секретно! Справка относно получен сигнал за извършване на скрит транзит с "Каптагон" от ВТО "Трансимпекс". 11.02.1986 г.
 15. Строго секретно! Рапорт относно контрабанда на "Каптагон" от "Трансимпекс". 28.01.1986 г.