четвъртък, 19 април 2012 г.

Доклад на началника на бюро "А" при служба Държавна сигурност на областно управление на Народната милиция в Бургас за състоянието на служба ДС (по линия „А”) за времето от 9.IX.1945 г. до 9.IX.1946 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 34, л. 1-6)