ПРИВИЛЕГИИ

* ПРИВИЛЕГИИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ *

 1. Заповед на директора на Народната милиция да не се сервира алкохол на чинове от съветската армия, 12.12.1946 г.
 2. Таблица за произведените партизани в офицерски чин със заповеди Nº 116 и 203 на М-то на войната от 1944 г.
 3. Численост на "съпротивителното движение" (партизани, членове на бойни групи, ятаци и др.) в България в годините 1941-1944 гг. 
 4. Доклад на ЦУ-на МВР до щаба на НОВА, относно извършване на обиски, кражби и арести от партизани от бригада "Г. Бенковски", 4.XI.1944 г.
 5. Строго секретно! Справка относно: Валутни и левови разходи разрешавани неправомерно от Живко Попов, 27.06.1991 г.
 6. Строго поверително! Решение "Б" № 18 на ПБ на ЦК на БКП от 04.01.1958 г. за: битовото обслужване на  членовете на Политбюро, кандидат-членовете на Политбюро и секретарите на ЦК на БКП.
 7. Строго секретно! Решение "Б" № 11 на Секретариата на ЦК на БКП от 22.11.1989 г. за отмяна на Решение "Б" № 13 на ПБ на ЦК на БКП от 27.12.1962 г. за отпускане суми на членовете на партийното и държавно ръководство за покриване на разходите им за храна.
 8. Строго секретно! Решение "Б" № 19 на Секретариата на ЦК на БКП от 17.06.1982 г. за отпускане на пенсия на агент на Научно техническото разузнаване на Държавна сигурност.
 9. Лично, строго поверителни! Номенклатура на кадрите на отчет в ЦК на БКП, 02.07.1978 г.
 10. Решение "Б" № 31 на Секретариата на ЦК на БКП от 01.10.1981 г. за отпускане пенсия на агент на Държавна сигурност и внедряването му в нелегални групи на опозицията.
 11. Решение "Б" № 28 на ПБ на ЦК на БКП от 25.12.1985 г. за даване постоянно софийско жителство на агент на Държавна сигурност.
 12. Писмо на секретаря на Комитета по народната отбрана и външната политика до Председателя на Министерския съвет. Документът е молба да се "дадат" за нуждите на МНО на основание чл.8 от Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост конкретни вили, нeобходими за обслужване на руските офицери – съветници към МНО. 07.04.1948 г.
 13. Протокол "Б" № 9 на Секретариата на ЦК на БКП от 07.07.1965 г. за: уреждане заминаването на Венко Марковски на медицинска консултация в СССР и отпускане на парични средства.
 14. Решение "Б" № 29 на Секретариата на ЦК на БКП от 25.09.1981 г. за: закупуване от Управление „Безопасност и охрана“ (УБО) на обзавеждане и предаване безвъзмездно на наследниците на Стамен Стаменов на апартамент на бул. "Толбухин" № 10; отпускане на наследствена пенсия за изслужено време и старост на наследниците на Ст. Стаменов; семейството на Ст. Стаменов да се обслужва с лека кола и шофьор от УБО и да ползват услугите на Правителствена болница и на стол "Рила".
 15. Решение "Б" № 41 на Секретариата на ЦК на БКП от 30.11.1982 г. за: доставка и продажба на лека кола марка "Мерцедес 200-Д" на Борис Велчев.
 16. Решение "Б" № 40 на Секретариата на ЦК на БКП от 30.11.1982 г. за: доставка и продажба на лека кола марка "Рено 5" на Ярослав Радев.
 17. Решение "Б" № 39 на Секретариата на ЦК на БКП от 30.11.1982г. за: доставка и продажба на леки автомобили "Мазда" за лични нужди на членовете и кандидат-членовете на ПБ и секретарите на ЦК на БКП.
 18. Решение "Б" № 26 на Секретариата на ЦК на БКП от 09.10.1980 г. за: утвърждаване разпределението на апартаментите в жилищен блок № 553 - ул. "Г. Г. Деж" № 8-14 в София, съгласно приложения списък