четвъртък, 19 април 2012 г.

Неподписан документ, озаглавен "Опозицията на работа" . Съдържа информация за състоянието, дейността и целите на опозицията преди изборите за ХХVІ ОНС на 18.11.1945 г. 1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.167, л.25-26)