ЗАПЛАТИ

* РЕШЕНИЯ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ ОТНОСНО МЕСЕЧНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДР. ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ НА "ПРАВОИМАЩИТЕ" *

 1. Строго поверително! Решение "Б" № 6 на Секретариата на ЦК на БКП от 19.02.1985 г. за утвърждаване на заплатите на сътрудниците в системата на БКП.
 2. Решение "Б" № 24 на Секретариата на ЦК на БКП от 09.07.1981 г.: За определяне заплатите на ръководни държавни и партийни дейци.
 3. Решение "Б" № 3 на Секретариата на ЦК на БКП от 29.01.1980 г.: За коригиране заплатите на ръководните кадри в партийните и държавните органи и в обществените организации (по длъжности).
 4. Решение "Б" № 5 на Секретариата на ЦК на БКП от 20.02.1978 г. за: допълнение към Решение "Б" № 2 на Секретариата на ЦК на БКП от 01.02.1973 г. за определяне заплатите на длъжностите: член и кандидат-член на Политбюро; министър и главен секретар на Министерския съвет.
 5. Решение "Б" № 26 на Секретариата на ЦК на БКП от 14.11.1977 г. за: определяне заплатите на: Васил Хубчев – първи зам.-министър на машиностроенето, Тодор Дюлгеров – зам.-министър на машиностроенето, и Димитър Дачев – първи зам.-министър на металургията и минералните ресурси.
 6. Решение "Б" № 2 на Секретариата на ЦК на БКП от 01.02.1973 г. за: коригиране заплатите на ръководни длъжности в партийните и държавни органи и обществени организации.
 7. Решение "Б" № 6 на Секретариата на ЦК на БКП от 28.10.1969 г. за: определяне заплатите на ръководството на Градския комитет (ГК) на БКП – София и на Столичния градски народен съвет (СГНС).
 8. Протокол "Б" № 13 на Секретариата на ЦК на БКП от 29.12.1968 г. за: с взето решение за определяне заплатите на устроените на нови длъжности ръководни държавни и партийни кадри (по списък).
 9. Решение "Б" № 4 на ПБ на ЦК на БКП от 23.05.1967 г. за: определяне размера на заплатата на Боян Българанов.
 10. Решение "Б" № 13 на ПБ на ЦК на БКП от 26.11.1966 г. за: определяне трудовото възнаграждение на кандидат-членове на ПБ, членове на Секретариата на ЦК на БКП и на председателя на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК).
 11. Решение "Б" № 6 на Секретариата на ЦК на БКП от 13.05.1966 г. за: увеличение заплатите на първия зам.-главен редактор, зам.-главните редактори и отговорния секретар на в. "Работническо дело".
 12. Решение "Б" № 5 на Секретариата на ЦК на БКП от 12.04.1966 г. за: изменение заплатите на ръководните кадри в партийните издания.
 13. Протокол "Б" № 2 на ПБ на ЦК на БКП от 11.03.1966 г. за: заплатите на ръководните партийни и държавни кадри.
 14. Протокол "Б" № 6 на ПБ на ЦК на БКП от 04.07.1959 г. за: определяне размера на заплатите на висшите партийни и държавни ръководители.
 15. Протокол "Б" № 7 на ПБ на ЦК на БКП от 24.07.1956 г.  за: утвърждаване заплатите на секретарите на ЦК на БКП.
 16. Решение "Б" № 1 на Секретариата на ЦК на БКП от 20.01.1954 г. за: определяне заплатите на секретарите на ЦК на БКП.