четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретна телеграма до началниците на СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-ми- нистър Григор Шопов, 01.11.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.11а, а.е.712, л.81 и гръб)