четвъртък, 19 април 2012 г.

Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-министър Григор Шопов, 24.10.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.11а, а.е.712, л.65 (и гръб)-66)