БИОГРАФИИ

* БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ВИСШИЯ НАЧАЛНИЧЕСКИ СЪСТАВ НА МВР, ДС и РУ-ГЩ на МНО *
  1. Извадка от ЛКД на ген.-полк Мирчо СПАСОВ Христов - Първи зам. министър на МВР ресорен за Държавна сигурност и ТВО.
  2. Извадка от ЛКД на ген.-лейт. Георги Методиев АНАЧКОВ - Началник на ВГУ-ДС 1972-1990 гг.
  3. Извадка от ЛКД на ген.-полк. Григор Велков ШОПОВ - Първи зам. министър на МВР, ресорен за Държавна сигурност
  4. Извадка от ЛКД на полковник Иван Георгиев ДЯНКОВ - Началник на II отдел на VI у-ние на Държавна сигурност
  5. Извадка от ЛКД на ген.-майор Ангел Несторов БРАТАНОВ - Първи зам. началник на ОТУ-ДС
  6. Извадка от ЛКД на полковник Иван Стоянов ЯНКУЛОВ - Началник на I отдел на VI у-ние Държавна сигурност
  7. Спасителят на българските евреи, Димитър Пешев
  8. Извадка от ЛКД на подполковник Бончо Станоев АСЕНОВ - ОР по линия на духовенството и началник на катедра във ВСШ "Г. Димитров" - МВР.
  9. Ген.-майор Владимир Николаевич Суходолски - Главен съветник на КГБ СССР при МВР на НРБ (1953-1955)
  10. Ген.-майор Йордан Димитров Касабов - Началник на ОУ на МВР-Разград