четвъртък, 19 април 2012 г.

Изложение от Н. Петков, К. Лулчев и проф. П. Стоянов до членове на Съюзната контролна комисия в България. Отнася се за политическото положение в страната след 9.09.1944г., за "причините на политическата криза и за пътищата, по които би могла да се разреши тая криза". м. януари 1946г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.343, л.1-3)