четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретна телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия зам.-министър Григор Шопов, 31.10.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 72)