четвъртък, 19 април 2012 г.

Донесение до ДС, отделение "А". Съдържа подробности относно бягството на Г. М. Димитров от България. 16.05.1945г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.159, л.67-69)