ДС - СТРУКТУРА

* ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МВР, КДС И РУ-ГЩ * 
 1. Документи за структурата и дейността на ДС
 2. Устройствени документи за ДС
 3. Комитет за Държавна сигурност към МВР (1963-1965), към МС (1965-1968)
СТРУКТУРА - УПРАВЛЕНИЯ
 1. Първо главно у-ние ДС (ПГУ-ДС)- За външнополитическо разузнаване
 2. Второ главно у-ние ДС (ВГУ-ДС) - За контраразузнаване
 3. Трето у-ние ДС (ВКР-ДС) - За военно контраразузнаване
 4. Четвърто у-ние ДС - Техническо (1954-1986)
 5. Четвърто у-ние ДС - За контраразузнавателно обслужване на икономиката (1986-1990)
 6. Пето у-ние ДС (УБО-ДС) - Управление "Безопасност и охрана"
 7. Шесто у-ние ДС - За борба срещу идеологическата диверсия
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
 1. Отдел IX - Обслужване на милицията и войските на МВР (1947-1962)
ДРУГИ