"ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС"

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СРЕЩУ МЮСЮЛМАНСКИТЕ ОБЩНОСТИ 1. Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативната дейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.
 2. Строго секретно! Решаване на въпроса с ловното оръжие на лица с възстановени имена, иззето във връзка с майските събития, 14.12.1989 г.
 3. Анализ подготвен от Ахмед Доган по поръчка на Държавна сигурност, „Турският национализъм и верския фанатизъм”, 08.11.1979 г.
 4. Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.
 5. Протокол "А" № 118 на ПБ на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г. с взети решения във връзка с изселването на турското население от НРБ;
 6. Строго секретно! Изказване на министър Димитър Стоянов по проблемите на Възродителния процес, 04.03.1987 г.
 7. Секретно! Ахмед Доган: "Нравствения облик на комуниста разузнавач", 14.06.1979 г.
 8. Стенограма от среща-разговор между министъра на МВР П. Пенев и Ахмед Доган състояла се на 14.09.1990 г.
 9. Строго секретно! Обстановката в страната към 07.06.1989 г.
 10. Лично, строго секретно! Обстановката в страната към 07:00 ч. на 06 юни 1989 г.
 11. Строго секретно! Отзиви, коментари и настроения по повод изявлението на др. Тодор Живков, 01.06.1989 г.
 12. Строго секретно! Масови демонстративни прояви и безредици, извършени в някои райони на варненска, Разградска и Хасковска области за периода 20-27 май 1989 г.
 13. Строго секретно! До Тодор Живков - Обстановката в страната към 18:00 ч. на 27.05.1989 г.
 14. Строго секретно! Обстановката в районите с компактно население с възстановени имена към 27.05.1989 г.
 15. Строго секретно! Планиране на мероприятия за работа сред турското население, 17.05.1974 г.
 16. Строго секретно! Относно незаконосъобразни действия от страна на служители на МВР, спрямо граждани с "възстановени имена", 08.08.1989 г.
 17. Строго секретно! Състоянието на борбата на органите на ДС против идеологическата диверсия и опитите на противника за създаване на подполие и легална опозиция в Кърджалийски окръг, 19.09.1979 г.
 18. Лично, строго секретно! Справка за броя на лицата възстановили българските си имена през 1984/1985 година. 27.05.1989 г.
 19. Строго секретно! Седмичен бюлетин за оперативната обстановката по линия  на IV управление ДС (икономическо) за периода от 08.07.1989 г. до 14.07.1989 г.
 20. Протокол "А" № 371 на ПБ на ЦК на БКП от 08.05.1984г. с взети решения за: сплотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма и политиката на БКП.
 21. Строго секретно предложение относно „Инструктаж във връзка с провеждане на мероприятията за подмяна на турско-арабските имена”, 17.01.1985г.
 22. Строго секретно предложение относно изграждане на централизирана система на ДС за оказване на положително въздействие върху съзнанието на националистическия настроените български турци чрез използване силите и средствата на органите на МВР и преди всичко агентурата за влияние, 07.01.1981г.