"ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС"

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СРЕЩУ МЮСЮЛМАНСКИТЕ ОБЩНОСТИ 1. Строго секретно! Информация за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на ДС по преодоляване на отрицателното влияние на исляма и използването на духовници за въздействие в окръжни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик и Ловеч, 10.11.1084 г.
 2. Протокол за разпит на Меди Доганов, 10.11.1986 г.
 3. Строго секретно! Доклад относно направена проверка по допуснато извращение сред помашкото население във връзка с паспортизацията, 23.06.1953 г.
 4. Строго секретно! Относно: Демонстрация против паспортизацията на българо-мохамедани от с. Сърница, Пазарджишко, проведена на 09.06.1953 г. 
 5. Строго секретно! Ахмед Доган за ДС: "Проблемът на двузначната култура на българските турци, 07.12.1979 г.
 6. Презентация: "Комунистическият режим срещумюсюлманските общности."
 7. Строго секретно! Ахмед Доган: "Нравствения облик накомуниста разузнавач", 14.06.1979 г.
 8. Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативнатадейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.
 9. Протокол "А" № 118 на ПБ на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г. с взети решения във връзка с изселването на турското население от НРБ;
 10. Строго секретно! Изказване на министър Димитър Стоянов по проблемите на Възродителния процес, 04.03.1987 г.
 11. Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.
 12. Стенограма от среща-разговор между министъра на МВР П. Пенев и Ахмед Доган състояла се на 14.09.1990 г.
 13. Строго секретно! Обстановката в страната към 07.06.1989 г.
 14. Лично, строго секретно! Обстановката в страната към 07:00 ч. на 06 юни 1989 г.
 15. Строго секретно! Отзиви, коментари и настроения по повод изявлението на др. Тодор Живков, 01.06.1989 г.
 16. Строго секретно! Масови демонстративни прояви и безредици, извършени в някои райони на варненска, Разградска и Хасковска области за периода 20-27 май 1989 г.
 17. Строго секретно! До Тодор Живков - Обстановката в страната към 18:00 ч. на 27.05.1989 г.
 18. Строго секретно! Обстановката в районите с компактно население с възстановени имена към 27.05.1989 г.
 19. Строго секретно! Планиране на мероприятия за работа сред турското население, 17.05.1974 г.
 20. Историците Георги Михайлов и Ангел Николов за поета МехмедКарахюсеинов, 11.05.2015
 21. "Майските събития" в предаването Темата на НОВА
 22. Отворени досиета с Халил Расим (2014), филм на Христо Христов
 23. Строго секретно! Ахмед Доган за ДС: „Турският национализъм иверския фанатизъм”, 08.11.1979 г.
 24. Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.
 25. Секретно! Ахмед Доган: "Нравствения облик на комуниста разузнавач", 14.06.1979 г.
 26. Протокол "А" № 371 на ПБ на ЦК на БКП от 08.05.1984г. с взети решения за: сплотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма и политиката на БКП.
 27. Строго секретно предложение относно „Инструктаж във връзка с провеждане на мероприятията за подмяна на турско-арабските имена”, 17.01.1985г.
 28. Строго секретно предложение относно изграждане на централизирана система на ДС за оказване на положително въздействие върху съзнанието на националистическия настроените български турци чрез използване силите и средствата на органите на МВР и преди всичко агентурата за влияние, 07.01.1981г.