четвъртък, 19 април 2012 г.

Доклад на ІV-та група отделение „А”, І отдел за състоянието на същата и обекта Радикалната партия, народняци и национал либералите, 15.10.1947 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 140, л. 28-33)