РУМНО

* РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ *
 1. Строго секретно! Указания на заместник-началника на ГЩ на БНА и началник на РУ-ГЩ относно подобряване  работата при организиране провеждането на мероприятие 9, 13.06.1973 г.
 2. Секретно! Заповед на зам.-началника на Генералния щаб на БНА и началник на Разузнавателното  управление относно начина за оценяване на информационната работа на добиващите разузнавателни  органи в БНА, 21.02.1972 г.
 3. Секретното! Приложение № 1 за видове оценки на добитата информация (отнася се към предходния документ).
 4. Секретно! Заповед на заместник-началника на ГЩ на БНА и началник на РУ ГЩ относно регламентиране  получаването на подаръци и предметни награди от оперативния състав на работа зад граница и в  граждански ведомства у нас, 20.03.1981 г.
 5. Секретно! Информация относно военно-политическата обстановка в СФРЮ към 16.11.1987 г., 17.11.1987 г.
 6. Строго секретно! Положение относно подбора и назначаването на оперативни работници  на РУ-ГЩ измежду работещите в граждански прикрития служители и реда за протичане  на службата им, утвърдено от началника на Разузнавателното управление при ГЩ  ген.-полк. Васил Зикулов, 16.05.1988 г.
 7. Строго секретно! Разпореждане на началника на Генералния щаб относно сформиране на  парашутно-разузнавателно поделение за действие в тила на противника за нуждите на ПВО и ВВС, 04.01.1959 г.
 8. Строго секретно! Заповед на министъра на народната отбрана на НР България № 0081  относно преименуването на Разузнавателния курс към Военното разузнаване, 25.04.1956 г.
 9. Строго секретно! Заповед № 0043 на началника на Разузнавателното управление на ГЩ  полк. Илия Кръстев от 03.03.1956 г. за информационната работа в управлението  през 1956 г. и начина за получаване на пощата зад граница.
 10. Строго секретно! Заповед № 0046 на началника на поделение 35440 от 29.03.1954 г. относно провеждането на  Марксистко-ленинската и командирска подготовка с офицерите от поделение 35440 през учебната 1953/54 г.
 11. Секретно! Указания на заместник-началника на Разузнавателното управление на ГЩ по агентурната работа (АР) относно подобряване на взаимодействието между отдел „Оперативна техника” и оперативните отдели в  планирането и осигуряването с легализационни документи и оперативно-технически средства, 12.11.1981 г.
 12. Секретно! Указания на заместник-началника на Разузнавателното управление – ГЩ по агентурната работа  относно подобряване на взаимодействието между отдел „Оперативна техника” и оперативните отдели в  планирането и осигуряването с легализационни документи и оперативно-технически средства, 12.11.1981 г.
 13. Секретно! Указания на заместник-началника на разузнавателното управление по агентурното разузнаване  относно въвеждане на строг ред и отчетност на секретните документи, съхраняващи се в резидентурите  зад граница, 23.01.1985 г.
 14. Строго секретно! Организационно-методически указания за работата на оперативното  агентурно разузнаване (ОАР), утвърдени от началника на Разузнавателното управление при  ГЩ ген.-полк. Васил Зикулов, 17,09,1986 г.
 15. Строго секретна заповед № Р-003 на министъра на народната отбрана от 24.02.1969 г. относно някои мерки за подобряване конспирацията в работата на оперативните работници на Разузнавателното управление при Генералния щаб, работещи под прикритие.
 16. Строго секретна Инструкция относно задълженията на личния състав по поддържане легендата на сградата на РУ-ГЩ, 29.07.1987 г.
 17. Секретна Инструкция за подготовката, запечатването и предаването (получаването)  на дипломатическата поща от 10.06.1969 г.