четвъртък, 19 април 2012 г.

Секретно! Окръжно на министъра Георги Танев до началниците на централните оперативни и областните управления на МВР, 15.12.1989 г.

Отнася се за големия митинг пред Народното събрание на 14 декември, когато са поискани отмяна на чл. 1 от Конституцията и автономия на висшите учебни заведения. От трибуната Жельо Желев призовава всички да се разотидат спокойно и на другия ден отново да се съберат пред Народното събрание.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 813, л. 22-24)