ИКОНОМИКА

* ДОКУМЕНТИ ЗА ИКОНОМИКАТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ В НРБ *

 1. Строго секретно! Информация относно: Неизпълнение на договорни задължения към СССР и опасност от компроментиране на страната ни, 21.12.1989 г.
 2. Строго секретно! Информация относно: Груби финансови нарушения в СО "Булгартабак", 26.12.1989 г.
 3. Строго секретно! Информация относно: Сериозни проблеми в дейността на ВТО "Агрокомерс", 24.11.1989 г.
 4. Строго секретно! Информация относно: Проблеми за осигуряването на картофи за вътрешния пазар, 06.12.1989 г.
 5. Строго секретно! Информация относно: Създадени негативни настроения и социални напрежения в някои отрасли на икономиката, 25.09.1989 г.
 6. Строго секретно! Информация относно влошеното финансово състояние на ТП "Кинтекс", 07.10.1988 г.
 7. Строго секретно! Докладна записка относно: Реализиран икономически ефект от 780.000 марки при доставка чрез комбинация по линия на УНТР, ПГУ-ДС на 20.500 дози семенна течност от благородни бици, 03.02.1981 г.
 8. Строго секретно! Информация относно дейността по пресичане незаконния трафик на наркотици през територията на НРБ, 22.05.1989 г.
 9. Строго секретно! Справка относно внос на нискокачествени тютюни от Италия и извършени проверки за наличие на радиоактивни замърсявания, 23.03.1989 г.
 10. Строго секретно! Справка за някои особености на оперативната обстановка в районите на АЕЦ във връзка с активизирането на движението за опазване на колоната среда, 24.04.1989 г. 
 11. Строго секретно! Относно сигнали за сериозни слабости и пропуски в началния етап на преминаване към фирмена организация, 15.03.1989 г.
 12. Строго секретно! Относно случаи на неправилно отчитане и манипулиране на данни за резултатите от стопанската дейност, 02.01.1989 г.
 13. Строго секретно! Информация относно груби финансови нарушения в СО "Булгартабак", 26.12.1989 г.
 14. Строго секретно! Информация относно неизпълнение на договорни задължения към СССР и опасност от компрометиране на страната ни, 21.12.1989 г.
 15. Строго секретно! Информация относно проблеми при осигуряването на картофи за вътрешния пазар, 25.10.1989 г.
 16. Строго секретно! Информация относно сериозни проблеми в дейността на ВТО "Агрокомерс", 24.11.1989 г.
 17. Строго секретно! Информация относно създадени негативни настроения и социални напрежения в някои отрасли на икономиката, 25.09.1989 г.
 18. Строго секретно! Контрабандата, трансфера на валута и трафика на наркотици, осъществявани по канала на временно-пребиваващите в НРБ чужди граждани, 29.06.1989 г.
 19. Строго секретно! Доклад за контраразузнавателната работа на ОбУ на МВР-Пловдив за защита и подпомагане на икономиката в изпълнение на Юлската концепция, 01.06.1989 г.
 20. Строго секретно! Доклад за оперативната обстановка и дейността на органите на ДС за защита на икономиката и подпомагане на нейното развитие след приемането на Указа за стопанска дейност и въвеждането на фирмената организация. 11.05.1989 г.
 21. Строго секретно! Справка относно: Придобита информация за коментари и разпространявани слухове на територията на областта за увеличение на цените на някои стоки. 04.10.1989 г.
 22. Секретно! Извършена справка във фирменото отделение на ЯОС, във връзка със зачестилите случай на злоупотреба със служебно положение.25.10.1990 г.
 23. Строго секретно! Справка относно: По-характерните случаи на нарушения и използване на служебното положение от отговорни стопански и административни ръководители за лично облагодетелстване от Габровски регион. 22.10.1990 г.
 24. Секретно! Справка относно: По-характерните случаи на нарушения и използване на служебното положение от отговорни стопански и административни ръководители на територията на Шуменски регион. 22.10.1990 г.
 25. Строго секретно! Справка относно остри проблеми пред ДФ "Кремиковци", материала е подготвен от СГУ-МВР, 05.10.1989 г.