четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Окръжно до началниците на централните оперативни поделения по ДС, СГУ и ОУ на МВР от министър ген.-полк. Атанас Семерджиев, 29.12.1989 г.


Отнася се до мерките, които трябва да се вземат във връзка с решението на "нашата" партия и правителство да се даде възможност на всички български граждани сами свободно да избират какви имена да носят, каква религия да изповядват и какъв език да използват.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 109)