четвъртък, 19 април 2012 г.

Доклад за организационното и политическо състояние на НС и МНС „Звено” за агентурата и ръководството на кадъра, който работи по обекта до началника на отделение „А”, І отдел от 29.09.1947 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 140, л. 58-60)