четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно обобщени данни за работата на VІ управление на ДС през 1974 г., 20.03.1975 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 23, л. 50-63)