четвъртък, 19 април 2012 г.

Съобщение на Дирекция на народната милиция. Отнася се за опровергаване на твърдения в чуждата преса за самоубийството на бившата секретарка на Г. М. Димитров. м. май 1945г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а.е. 80, л. 10)