четвъртък, 19 април 2012 г.

Доклад от областно управление на Народната милиция гр.Стара Загора до ДНМ-София. Отнася се за гласувалите за "Монархията" в областта. 26.09.1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.13, оп.1, а.е.65, л.3-4)