четвъртък, 19 април 2012 г.

Заповед от началник отделение "А" до областните управления на милицията. Документът изисква сведения за лица и среди, гласували за "Монархията". 18.09.1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.13, оп.1, а.е.65, л.2)