четвъртък, 19 април 2012 г.

Окръжно от началника на Държавна сигурност до всички началници на отделения и служби. Отнася се за задачите на Държавна сигурност в изборите за Велико Народно Събрание. 27.09.1946г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.352, л.1-2)