четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго поверително! Годишен доклад на началник служба Държавна сигурност при областно управление на Народната милиция в Горна Джумая по линия на отделение „А” Горно Джумайска област, 26.08.1946 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 33, л. 1-5)