ДС и КГБ

* ДС и КГБ ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ *
  1. Строго секретно! Справка относно обмяната на опит между специалисти на ПГУ при КГБ и ПГУ при ДС по въпросите на защитата и проверката на задграничните представителства. София, 12.02.1970 г.
  2. Ген.-майор Владимир Николаевич Суходолски - Главен съветник на КГБ СССР при МВР на НРБ (1953-1955)
  3. Списък на съветниците към апарата на старши съветника на МВД-СССР към МВР на НРБ, юли 1953г.
  4. Указ № 137/40 на Президиума на Върховния съвет на СССР относно: Образуване на "Комитет за държавна сигурност" при Министерския съвет на СССР (КГБ при СМ на СССР). 13.03.1054г.
  5. Писмо изх. №БО-97/65-16.04.1965г. от ген.-полк. Дико Диков - М-р на вътрешните работи на НРБ до В. Семичастни - Председател на КГБ при МС на СССР. Относно: Д. Диков информира В. Семичастни за успешно осъществено секретно проникване в Гръцкото посолство в гр. София.