КОНТАКТ

Уважаеми читатели, 

Можете да се свържете с нас на e-mail: 

desehistory@gmail.com

www.facebook.com/desehistory
Ръководител на проекта: Георги Михайлов