четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно от особена важност! Документ от ген.-майор П. Барбалов началник на ОТУ–ДС, адресиран до началниците на сектори “ОТМ“ при областните и общинските управления на МВР, 09.02.1990 г.


   Документът налага „абсолютната забрана на провеждане на оперативно-технически мероприятия М „Родопи“, М „Пирин“ и М „Вихрен“ на български граждани по какъвто и да е повод“ в съответствие с ангажиментите, поети от министъра на вътрешните работи на Националната кръгла маса.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 58, оп. 1а, а.е. 519, л. 26)