четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретна телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ на МВР от първия зам.-министър Григор Шопов, 25.10.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.11а, а.е.712, л.68-69)