четвъртък, 19 април 2012 г.

Заповед № 430 на началника на отделение "А" на Държавна сигурност. Заповедта предвижда мерки във връзка с изборите за ХХVІ ОНС. 20.11.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.13, оп.1, а.е.8, л.5-6)