четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Анализ на политическата престъпност по линиите на отдел ІІ-ри при VІ-то управление ДС за 1976 – 1977 г., 03.071978 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 46, л. 1-5)