четвъртък, 7 април 2016 г.


        Сайтът е проект, чиято цел е събиране на документи за управлението на Народна Република България в периода 9.IX.1944-1990. Публикуваните материали са без корекции спрямо съдържанието. При някои от тях е обработено качеството, за да бъдат по-четивни. За ваше улеснение всички документи са структурирани в отделни категории и подкатегории. В страницата ще намерите и снимки от този период, част от които предоставени ни от лични архиви.

   Опитваме се да обогатяваме постоянно съдържанието на страницата с разнообразни документи, набавени от различни източници.  Проектът е с некомерсиална цел и не е обвързан с нито една институция или политическа формация. 

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

WWW.DESEHISTORY.COM
Последно качени към - 09.09.2017
  1. Строго секретно! Доклад за резултатите от разглеждане състоянието на работата на VІ управление на ДС и дадените оценки и указания от ръководството на МВР, 26 декември 1974 г.
  2. Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативната дейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.
  3. Строго секретно! Решаване на въпроса с ловното оръжие на лица с възстановени имена, иззето във връзка с майските събития, 14.12.1989 г.
  4. Анализ подготвен от Ахмед Доган по поръчка на Държавна сигурност, „Турският национализъм и верския фанатизъм”, 08.11.1979 г.
  5. Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.
  6. Протокол "А" № 118 на ПБ на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г. с взети решения във връзка с изселването на турското население от НРБ;
  7. Строго секретно! Справка за контакти на Абу Нидал с български фирми, 28.06.1991 г.
  8. Строго секретно! Рапорт относно затрудненията при товарене на специално имущество на ТП "Кинтекс", 03.12.1990 г.
  9. Строго секретно! Изказване на министър Димитър Стоянов по проблемите на Възродителния процес, 04.03.1987 г.
  10. Строго секретно! Информация за поведението на членове на "Инициатива градът на истината", 18.10.1990 г.

понеделник, 16 ноември 2015 г.

сряда, 9 септември 2015 г.

Секретно! Ахмед Доган: "Нравствения облик на комуниста разузнавач", 14.06.1979 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, а.е. 7566, дело № 11327) (РД Т02- СС "Сава", л. 114-121)

Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативната дейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.


АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 109