четвъртък, 19 април 2012 г.

Секретно! Телеграма (екстрена) до НРС, НСЗК, РДВР и под. 72700 от зам.-министър Красимир Саманджиев, 13.06.1990 г.


Телеграмата е във връзка с нарастващото напрежение заради неочакваната загуба на СДС на изборите. Дава се информация как е преминала нощта на 12 срещу 13 юни и за сформирането на инициативен комитет за гражданско неподчинение. Указания за контакти с регионалните лидери на политическите сили за овладяване и нормализиране на обстановката.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 884, л. 46-47)