четвъртък, 19 април 2012 г.

Отговор от областното управление на Народната милиция Пловдив до Дирекция на народната милиция София. Отговор на радиограма относно бюлетини, подадени за "монархията" при провеждането на референдума от 8.09.1946г. 21.09.1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.13, оп.1, а.е.65, л.1)