четвъртък, 19 април 2012 г.

Неозаглавен и неподписан документ относно значението на изборите за XXVI ОНС на 18.11.1945г., състоянието, дейността и целите на опозицията. 1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.167, л.20-21)