четвъртък, 19 април 2012 г.

Секретно! Окръжно (екстрено) на министър Георги Танев до началниците на областните управления на МВР – Варна, Разград, Ловеч и Михайловград, 22.12.1989 г.


Указания за действия, ако румънски граждани или бивши ръководни дейци се опитат да преминат на българска територия с оглед на обстановката в СР Румъния.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 813, л. 26)