СПОМЕНИ

* РАЗДЕЛ СПОМЕНИ *
  1. Писмо от Мирчо Спасов до Тодор Живков по повод изключването на Спасов от състава на ЦК на БКП
  2. Оплакване от Коменданта на гарнизона на Съветските войски в гр. София, полк. Юплин до Военния комендант на София, майор Комсиев, 23.10.1944 г.
  3. Из спомените на ген.-лейт. Руси Христозов за ареста на митрополитите Кирил Пловдивски и Паисий Врачански, около 20.XI.1944 г.
  4. Из спомените на ген.-лейт. Руси Христозов за методите на работа в МВР веднага след 9.IX.1944 г.
  5. Интервю с ген.-лейт. Георги Цанков за лагера в Ловеч - 1990 г.