сряда, 9 септември 2015 г.

Строго секретно! Ахмед Доган за ДС: "Проблемът на двузначната култура на българските турци, 07.12.1979 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, а.е. 7566, дело № 11327)