вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! До Тодор Живков - Обстановката в страната към 18:00 ч. на 27.05.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 40-42)