събота, 19 май 2012 г.

Строго секретно! Предложение относно изграждане на централизирана система на ДС за оказване на положително въздействие върху съзнанието на националистическия настроените български турци чрез използване силите и средствата на органите на МВР и преди всичко агентурата за влияние, 07.01.1981г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 141, л. 50-62)