вторник, 9 септември 2014 г.

Протокол "А" № 118 на ПБ на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г. с взети решения във връзка с изселването на турското население от НРБ;


Протокол № 118 от 16 юни 1989 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения: във връзка с изселването на турското население от НРБ; за създаване на Съвета за координация на дейностите във връзка с обстановката в страната; за създаване на Бюро за стопанска координация на дейността на асоциациите и на самоуправляващи се стопански организации; за назначаване на Петко Данчев за председател на Бюрото за стопанска координация на дейността на асоциациите; за прекратяване работата на Националния щаб за оперативно ръководство и координация на дейността за изпълнение на решенията на Декемврийския пленум на ЦК на БКП; за резултатите от посещението Георги Атанасов – министър-председател, в Алжирската демократична и народна република.

Приложени: решение на ПБ на ЦК на БКП за неотложни действия във връзка с обстановката в страната; информация от Г. Атанасов за посещението в Алжирската демократична и народна република; стенограма от 16 юни 1989 г. с изказване на Тодор Живков на заседание на ПБ на ЦК на БКП и др. 14–20 юни 1989 г.

Присъстват: Т. Живков, Г. Атанасов, Г. Филипов, Д. Стоянов, Д. Джуров, И. Панев, Й. Йотов, М. Балев, П. Кубадински, П. Младенов, А. Луканов, Г. Йорданов, Гр. Стоичков, П. Данчев, С. Овчаров, Н. Папазов, В. Цанов, Д. Станишев, Емил Христов; Петър Танчев, Георги Танев
ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 68, а.е. 3683