неделя, 19 май 2013 г.

Строго секретно! Състоянието на борбата на органите на ДС против идеологическата диверсия и опитите на противника за създаване на подполие и легална опозиция в Кърджалийски окръг, 19.09.1979 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 67, л. 136-141)