вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Масови демонстративни прояви и безредици, извършени в някои райони на Варненска, Разградска и Хасковска области за периода 20-27 май 1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 43-50)