вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Отзиви, коментари и настроения по повод изявлението на др. Тодор Живков, 01.06.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 102-106)