сряда, 9 септември 2015 г.

Строго секретно! Относно: Демонстрация против паспортизацията на българо-мохамедани от с. Сърница, Пазарджишко, проведена на 09.06.1953 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 3169)